steenrode-baretten.nl

Activiteiten ISB 2020

Het jaar 2020 is ook een bijzonder jaar vanwege de viering van het 20 jarig bestaan van de ISB en roep ik u op om in grote getale met zoveel mogelijk rotatiegenoten (ex-MFO-ers) gezamenlijk een krachtige en betekenisvolle 4e lustrumviering te realiseren.

Ook in 2020 wil het bestuur zich opnieuw uitstrekken naar een goed en actief verenigingsjaar en hoopt op u allen te mogen rekenen en te begroeten op één van onze activiteiten.


steenrode-baretten.nl

17-04-2020
20 jaar ISB, 4e Lustrum, met buitengewone vlaggenparade, reünie Oranjekazerne Schaarsbergen. De viering van 20 jaar (4e Lustrum) en jaarlijkse reünie vindt plaats op vrijdag 17 april 2020. In verband met het 20 jarig bestaan van de ISB is een Buitengewone Vlaggenparade in het programma opgenomen. Dit jaar zal er live muziek aanwezig zijn en veel aandacht gegeven wordt aan de entourage.


 

steenrode-baretten.nl

05-05-2020

Bevrijdingsdefilé Wageningen
In 2020 kan wederom aan het bevrijdingsdefilé op dinsdag 5 mei te Wageningen worden deelgenomen. We willen ex-MFO-ers oproepen om zich aan te melden om de Oorlogsveteranen te eren die in de Tweede Wereldoorlog ons land hebben bevrijd door deel te nemen aan het Bevrijdingsdefile met een detachement van de ISB.08-05-2020
RCT Reünie tevens Dag der Banieren Vredepeel

28-05-2019
Herdenking gevallen Regiment Verbindingstroepen
Gen Majoor Kootkazerne Garderen

20-06-2020
Limburgse Veteranendag Roermond

27-06-2020
Nederlandse Veteranendag Den Haag

20-10-2020
Veteranendag KMar Apeldoorn

12-12-2020
Kerstdiner locatie volgt

Extra activiteit ISB (info volgt) Okt/nov