steenrode-baretten.nl

Nieuws

Aanmelden Erecouloir

Dit jaar bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het Ere-Couloir op 4 mei. Tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam op 4 mei, vormen 60 veteranen de erecouloir.
De veteranen staan van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal Monument opgesteld. Deel uit maken van de erecouloir is voor de veteranen een indrukwekkende ervaring.
Herdenken en eren; de veteranen hebben ieder hun persoonlijke redenen om in de erecouloir te staan op 4 mei.

Organisatie Erecouloir 2020 van het Veteranenplatform (VP) is op zoek naar mannen en vrouwen van alle krijgsmachtdelen, verschillende uitzendingen en leeftijden. Ook zoeken we juist veteranen die nog niet eerder in de erecouloir hebben gestaan. Belangrijk: Je dient beschikbaar te zijn op zaterdag 14 maart en 18 april 2020.