steenrode-baretten.nl

Overlijdensbericht G.A.M. Teuwisse. 6 maart 2021

Vrijdag 5 maart j.l. ontvingen wij het droevige bericht dat G.A.M. Teuwisse op dinsdag 2 maart 2021 na een kort ziekbed plotseling is overleden.
Gerard heeft was samen met zijn echtgenote Mw. I. Teuwisse een trouwe bezoeker van de jaarlijkse reünie ISB, Hij heeft in 3 rotaties gediend bij
de Multinational Force and Observers en daardoor voelde hij zich zeer nauw verbonden met de MFO in Egypte en de Identiteitsgroep Steenrode Baretten.

OP woensdag 10 maart 2012 zal er een afscheidsplechtigheid van Gerard plaatsvinden in het crematorium Oldenzaal.
Bij de uitvaart zullen alleen genodigden aanwezig zijn.

Het bestuur ISB en haar leden wenst de familie veel kracht en sterkte toe bij het verlies van hun geliefde..