steenrode-baretten.nl

24 februari 2021.
Nieuwsbrief ISB 2021.
 
 
Nadat we in 2020 door het Covid-19 virus de viering 20 jaar ISB (4e Lustrum) en alle andere geplande activiteiten van dat jaar hebben moet annuleren, hoopte het bestuur van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), net als voorgaande jaren alle (ex) MFO-ers en hun eventuele partner voor 2021 uit te kunnen nodigen voor diverse activiteiten.
 
Helaas is het coronavirus nog steeds niet onder controle en zal 2021 opnieuw ingaan als een bijzonder jaar. Het bestuur heeft met veel tegenzin ook voor dit jaar moeten besluiten om de reünie van 9 april 2021 te annuleren, en leggen we graag uit hoe we tot dit besluit zijn gekomen.
 
Door de huidige maatregelen van de overheid is de verwachting dat een aantal maatregelen zullen aanhouden waardoor wij niet op een goede en veilige wijze een reÜnie kunnen laten plaatsvinden. De kans is groot dat we in april nog steeds te maken hebben met de 1,5 mtr maatregel maar ook met de controle en naleving ervan. Het bestuur twijfelt of de vaccinatiegraad in april hoog genoeg is om de reÜnie op een veilige manier te organiseren. Als de vaccinatiegraad in april niet hoog genoeg is dan is de kans groot dat in april dit evenement eigenlijk onmogelijk is. Als bestuur hebben de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze leden. Omdat we niemand willen blootstellen aan gevaar in welke vorm dan ook kunnen we de reÜnie niet op een veilige manier organiseren.
 
Dan is nog de vraag: is de reünie nog wel "de reünie ISB" als er maar een beperkt aantal deelnemers aanwezig mogen zijn vanwege de 1,5 mtr maatregel.
 
De reÜnie is een groot evenement en de voorbereidingen beginnen dan ook al maanden van tevoren. Omdat er ook kosten bij komen kijken maken de huidige onzekerheden het risico te groot om de volledige voorbereiding te realiseren. Bovendien moeten deelnemers, vrijwilligers en facilitaire ondersteuners op tijd beginnen met hun voorbereidingen. Ook voor hen is de onzekerheid groot. Door deze beslissing tijdig te nemen, weten leden, medewerkers, vrijwilligers, partners en leveranciers waar zij aan toe zijn.
 
Wij hebben nog geen berichten ontvangen dat er leden van onze vereniging of familieleden door het virus zijn getroffen en hopen dat u allen gezond deze periode doorkomt.
 
Het bestuur ISB wenst iedereen heel veel sterkte toe in de komende periode. Er zal ongetwijfeld weer een moment komen dat we elkaar weer kunnen zien en treffen, en elkaar weer de hand kunnen schudden. Wanneer dit zal zijn 2021 of 2022? we weten het niet, maar gezondheid gaat boven alles, dus ook voor de leden van de vereniging.
  
 
C.H. van Gelden, Voorzitter ISB.
 
ACTIVITEITEN 2021
 
REÜNIE MFO 2021
1. Datum: Vrijdag 9 april 2021.
2. Plaats: Oranjekazerne (Home Base Airmobile), Gebouw 52 (FLY INN), Clement van Maas
dijklaan 5, 6816 TW Arnhem (Schaarsbergen).
Geannuleerd i.v.m. corona maatregelen zoals vermeld in Onderwerp: Activiteiten in
2021.
 
BEVRIJDINGSDEFILÉ WAGENINGEN 2021
1. Datum: Dinsdag 5 mei 2021
2. Plaats: Wageningen.
Sinds kort via de website Wageningen 45 afgelast i.v.m. Corona maatregelen
 
HERDENKINGSDIENST IN JOHANNES DE DOPERKERK TE WAGENINGEN 2021
1. Datum: Dinsdag 5 mei 2021.
2. Plaats: Wageningen.
Sinds kort via de website Wageningen 45 afgelast i.v.m. Corona maatregelen
 
HERDENKING REGT. VERBINDINGSTROEPEN EN VETERANENDAG VBDD 2021
Sinds 2012 komen de veteranen van het Regiment Verbindingstroepen jaarlijks bijeen, tijdens welke bijeenkomst stil wordt gestaan bij de gevallenen van het Regiment vanaf 1940.
1. Datum: Donderdag 18 februari 2021.
2. Plaats: Generaal Majoor Kootkazerne, Wolweg 100, 3776 LT, Garderen.
8 februari viert het Regiment hun 147e verjaardag. Deze verjaardag maakt het door de maatre-
gelen van de overheid het voor het Regiment onmogelijk om elkaar te ontmoeten en een Regimentsappel te organiseren. Op 18 februari zal een filmpje worden verspreid met verjaardagswensen naar de leden van het Regiment via de Sociale Media. Het bestuur heeft namens de ISB een digitale verjaardagswens ingezonden.
 
LIMBURGSE VETERANENDAG 2021
1. Datum: Zaterdag 19 juni 2021.
2. Plaats: Roermond.
De op dat moment van toepassing zijnde maatregelen van de overheid zijn bepalend of de Limburgse Veteranendag doorgaat en op welke wijze dit vorm gegeven wordt. Zodra meer duidelijkheid hierover bestaat zal dit door de stichting LVD middels publicatie op hun website worden bekend gesteld.
 
NEDERLANDSE VETERANENDAG 2021
1. Datum: Zaterdag 26 juni 2021.
2. Plaats: Den Haag.
          Het Nationaal Comité Veteranendag heeft opnieuw moeten besluiten alleen een aangepast
             programma te gaan organiseren op zaterdag 26 juni 2021 in Den Haag. Dat betekent geen
            nationaal defilé voor Z.M. de Koning en geen grote bijeenkomst op het Malieveld.      
   
EXTRA ACTIVITEIT 2021
1. Datum: Okt/nov 2021
2. Geen extra activiteit
 
VETERANENDAG KMar 2021
1.    Plaats: Apeldoorn
  Geen informatie bekend
 
KERSTDINER ISB 2021
1. Datum: december 2021
2. Geen Kerstdiner